Máy Chủ Miền Bắc

hotline Hotline 0984 131 161 click để xem chi tiết hơn
Hotline 0984 131 161
Save
SP ĐÃ LƯU
0 sản phẩm
Cart
GIỎ HÀNG
0 sản phẩm
Thương hiệu
Server new
DELL DELL DELL
Thương hiệu
Server like new
DELL DELL DELL

Đăng ký nhận tin khuyến mại

STT NỘI DUNG THIẾT BỊ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH GHI CHÚ
Dòng Server
1 Dell PowerEdge R740xd 2U Rackmount, 24x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G, / 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
2 Dell PowerEdge R740xd 2U Rackmount, 12x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
3 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 8x3.5" - 1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
4 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 8x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
5 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 16x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
6 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 16x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2G / 600GB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
7 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 16x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4116 2.1G / 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
8 Dell PowerEdge R740 2U Rackmount, 8x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 600GB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / H730P RAID Controller / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
9 Dell PowerEdge R540 2U Rack, 12x3.5 - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P+ RAID Controlleler / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
10 Dell PowerEdge R540 2U Rack, 8x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2G / 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P+ RAID Controlleler / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
11 Dell PowerEdge R540 2U Rack, 8x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 2TB 7.2K RPM NLSAS / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P+ RAID Controlleler / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
12 Dell PowerEdge R540 2U Rack, 8x3.5" - 1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P+ RAID Controlleler / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
13 Dell PowerEdge R640 1U Rack, 8x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2G / 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P Integrated RAID / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
14 Dell PowerEdge R640 1U Rack, 8x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 600GB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H730P Integrated RAID / 1x 750W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
15 Dell PowerEdge R440 1U Rack, 8x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2G / 600GB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H330+ RAID Controller / 1x 550W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
16 Dell PowerEdge R440 1U Rack, 8x2.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H330+ RAID Controller / 1x 550W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
17 Dell PowerEdge R440 1U Rack, 4x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2G / 600 GB 10K RPM SAS 12Gbps / RAM 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H330+ RAID Controller / 1x 550W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
18 Dell PowerEdge R440 1U Rack, 4x3.5" - 1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank / PERC H330+ RAID Controller / 1x 550W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
19 Dell PowerEdge R440 1U Rack, 4x3.5" - 1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7G / 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps / 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank / PERC H330+ RAID Controller / 1x 550W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
20 Dell PowerEdge R330 - 1 x Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz / 1TB 7.2K RPM / 16GB UDIMM, 2400MT/s, ECC / PERC H330 Integrated RAID / 1x 350W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
21 Dell PowerEdge R340 - 1 x Intel Xeon E-2136 3.3GHz / 1TB 7.2K RPM / 8GB 2666MT/s DDR4 ECC / PERC H330 RAID Controller / 1x 350W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
22 Dell PowerEdge R340 - 1 x Intel Xeon E-2134 3.5GHz / 1TB 7.2K RPM / 8GB 2666MT/s DDR4 ECC / PERC H330 RAID Controller / 1x 350W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
23 Dell PowerEdge R240 - 1 x Intel Xeon E-2134 3.5GHz / 1TB 7.2K RPM / 8GB 2666MT/s DDR4 ECC / PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height / 1x 250W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
24 Dell PowerEdge R240 - 1 x Intel Xeon E-2134 3.5GHz / 1TB 7.2K RPM / 8GB 2666MT/s DDR4 ECC / Software RAID: PERC S140 / 1x 250W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
25 Dell PowerEdge R230 - 1 x CPU Intel Xeon E3-1230 / 1TB 7.2K RPM / 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC / PERC H330 Integrated RAID Controller (0,1,5,10) / 1x 250W UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
26 Dell PowerEdge R230 - 1 x CPU Intel Xeon E3-1230 / 1TB 7.2K RPM / 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC / Embedded SATA SoftRAID (0,1,5,10) / 1x 250W UPS Liên hệ Liên hệ Chi tiết
27 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2690 v3 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
28 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2680 v3 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
29 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2670 v3 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
30 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2630 v3 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
31 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2620 v4 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
32 Dell PowerEdge R630 - 2 x CPU E5-2603 v3 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H330 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
33 Dell PowerEdge R820 - CPU 4x E5-4650L / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 32GB / Raid H330 / 2 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
34 Dell PowerEdge R820 - CPU 4x E5-4620 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 32GB / Raid H330 / 2 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
35 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2690 v3 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
36 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2660 v3 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
37 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2680 v3 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
38 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2670 v3 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
39 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2620 v4 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
40 Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2603 v3 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 6 tháng Chi tiết
41 Dell PowerEdge R720XD - 2 x CPU E5-2670 v2 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
42 Dell PowerEdge R720XD - 2 x CPU E5-2670 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
43 Dell PowerEdge R720XD - 2 x CPU E5-2660 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
44 Dell PowerEdge R720XD - 2 x CPU E5-2650 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
45 Dell PowerEdge R720XD - 2 x CPU E5-2620 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
46 Dell PowerEdge R710 - 2 x CPU X5675 / 2 x 240GB SSD/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
47 Dell PowerEdge R710 - 2 x CPU X5670 / 2 x 240GB SSD/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
48 Dell PowerEdge R710 - 2 x CPU X5650 / 2 x 240GB SSD/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
49 Dell PowerEdge R710 - 2 x CPU E5620 / 2 x 240GB SSD/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
50 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2680 V2 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
51 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2680 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
52 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2670 V2 / 2 x 240GB SSD / Ram 8GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
53 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2670 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
54 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2660 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
55 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2650 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
56 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2640 / 2 x 240GB SSD / Ram 8GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
57 Dell PowerEdge R620 - 1 x CPU E5-2620 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
58 Dell PowerEdge R610 - 1 x CPU X5675 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
59 Dell PowerEdge R610 - 1 x CPU X5660 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
60 Dell PowerEdge R610 - 1 x CPU X5650 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
61 Dell PowerEdge R610 - 1 x CPU E5620 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
62 Dell PowerEdge R510 - 2 x CPU E5620 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
63 Dell PowerEdge R510 - 2 x CPU X5650 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
64 Dell PowerEdge R510 - 2 x CPU X5660 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
65 Dell PowerEdge R510 - 2 x CPU X5670 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
66 Dell PowerEdge R410 - 2 x CPU E5620 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ Liên hệ Chi tiết
67 Dell PowerEdge R410 - 2 x CPU X5660 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
68 Dell PowerEdge R410 - 2 x CPU X5650 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ Liên hệ Chi tiết
69 Dell PowerEdge R410 - 2 x CPU X5670 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
70 Dell PowerEdge R410 - 2 x CPU X5675 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 32GB / Raid H700 / 1x UPS Liên hệ 3 tháng Chi tiết
71 Dell PowerEdge R730 - 2 x CPU E5-2640 v4 / 2 x 6T SATA 7200/ Ram 16GB / Raid H730 / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
72 Dell PowerEdge R730 - 1 x CPU E5-2640 v4 / 2 x 300GB SAS 10K/ Ram 16GB / Raid H730 / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
73 Dell PowerEdge R630 - 1 x CPU E5-2620 v4 / 2 x 1T SATA 7200/ Ram 8GB / Raid H730 / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
74 Dell EMC PowerEdge R540 - 1 x CPU Silver 4110 / 1 x 1TB 7.2K RPM SATA/ Ram 32GB / Raid H730P / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
75 Dell EMC PowerEdge R440 - 1 x CPU Silver 4110 / 1 x 600GB 15K RPM SAS/ Ram 16GB / Raid H730 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
76 Dell PowerEdge R430 - 1 x CPU E5-2640 v4 / 2 x 300GB 10K RPM / Ram 16GB / Raid H330 / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
77 Dell PowerEdge R330 - 1 x CPU E3-1240 v6 / 1 x 1.8TB 10K RPM/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
78 Dell PowerEdge R230 - 1 x CPU E3-1240 v6 / 1 x 2T SATA 7200/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
79 Dell PowerEdge R330 - 1 x CPU E3-1220 v6 / 1 x 1T SATA 7200/ Ram 16GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
80 Dell PowerEdge R230 - 1 x CPU E3-1220 v6 / 1 x 2T SATA 7200/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
81 Dell PowerEdge R730 - 1 x CPU E5-2609 v4 / 2 x 1T SATA 7200/ Ram 8GB / Raid H730 / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
82 Dell PowerEdge R630 - 1 x CPU E5-2620 v4 / 2 x 300GB SAS 10K/ Ram 16GB / Raid H730 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
83 Dell PowerEdge R530 - 1 x CPU E5-2620 v4 / 2 x 1T SATA 7200/ Ram 16GB / Raid H730 / 1 x UPS 70.572.000 đ vnd 36 tháng Chi tiết
84 Dell PowerEdge R430 - 1 x CPU E5-2609 V4 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 8GB / Raid H330 / 1 x UPS Liên hệ 12 tháng Chi tiết
85 Dell EMC PowerEdge R740 - 1 x CPU Silver 4110 / 1TB 7.2K RPM SATA/ Ram 32GB / Raid H730P / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
86 Dell EMC PowerEdge R640 - 2 x CPU Silver 4110 / 1.2TB 10K RPM SAS/ Ram 32GB / Raid H730P / 2 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
87 Dell EMC PowerEdge R540 - 1 x CPU Silver 4114 / 1TB 7.2K RPM SATA/ Ram 16GB / Raid H730 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
88 Dell EMC PowerEdge R440 - 1 x CPU Silver 4110 / 1TB 7.2K RPM SATA/ Ram 32GB / Raid H730 / 1 x UPS Liên hệ 36 tháng Chi tiết
89 Dell PowerEdge R720XD - 1 x CPU E5-2650 / 2 x 240GB SSD SATA/ Ram 16GB / Raid H310 / 1 x UPS 33.480.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
90 HP Proliant DL380P G8 - 1 x E5-2670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid P420 / 1x UPS 21.690.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
91 HP Proliant DL 360 G8 - 1 x CPU E5-2670 / 2 x 300GB SAS 15K 2.5/ Ram 16GB / Raid P420 / 1x UPS 15.950.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
92 HP Proliant DL 380 G6 - 2 x X5650 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid P410 / 1x UPS 11.470.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
93 HP Proliant DL 360 G6 - 2 x CPU E5620 / 2 x 240GB SSD / Ram 32GB / Raid P410/ 1xUPS 15.990.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
94 IBM system X3550 M3 - 2 x X5670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid MR10i / 1x UPS 19.380.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
95 IBM system X3650 M3 - 2 x X5650 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid MR10i / 1x UPS 15.560.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
96 IBM system X3550 M4 - 2 x E5-2420 / 2 x 480GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid M5015/ 1x UPS 31.110.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
97 IBM system X3650 M4 - 2 x E5-2650 / 2 x 1TB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid M5015 / 2 x UPS 35.960.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
98 Dell PowerEdge R720 - 2 x CPU E5-2650 / 2 x 1TB SSD SATA/ Ram 32GB / Raid H710 / 1 x UPS 40.210.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
99 Dell PowerEdge R620 - 2 x CPU E5-2420 / 2 x 480GB SSD / Ram 32GB / Raid H710 / 2x UPS 36.290.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
100 IBM system X3650 M4 - 2 x E5-2670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid M5015 / 1x UPS 35.330.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
101 IBM system X3650 M3 - 2 x X5670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid MR10i / 1x UPS 17.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
102 IBM system X3550 M4 - 1 x E5-2670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid M5015/ 1x UPS 29.430.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
103 IBM system X3550 M3 - 1 x E5620 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 16GB / Raid MR10i / 1x UPS 14.460.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
104 HP Proliant DL 360 G8 - 1 x CPU E5-2670 / 2 x 300GB SAS 15K 2.5/ Ram 16GB / Raid P420 / 1x UPS 19.780.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
105 Dell PowerEdge R620 - 1 x CPU E5-2670 / 2 x 240GB SSD / Ram 8GB / Raid H710 / 1x UPS 27.240.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
106 Dell PowerEdge R510 - 1 x CPU E5620 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 8GB / Raid H700 / 1x UPS 12.180.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
107 Dell PowerEdge R610 - 1 x CPU X5670 / 2 x 300GB SAS 15K/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS 13.060.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
108 Dell PowerEdge R710 - 2 x CPU X5670 / 2 x 240GB SSD/ Ram 16GB / Raid H700 / 1x UPS 18.910.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
109 Dell PowerEdge R720 - 2 x CPU E5-2670 / 2 x 240GB SSD / Ram 16GB / Raid H710 / 1x UPS 29.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
110 HP Proliant DL 360 G6 - 2 x CPU X5670 / 2 x 240GB SSD 2.5 / Ram 16GB / Raid P410 / 1x UPS 16.160.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
111 HP Proliant DL 380 G6 - 2 x X5650 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid P410 / 1x UPS 16.860.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
112 HP Proliant DL380E G8 - 1 x E5-2670 / 2 x 240GB SSD 2.5/ Ram 32GB / Raid P420 / 1x UPS 27.460.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Khung máy chủ
1 Máy Chủ Dell R730 12x3.5'' 2U - 2 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
2 Máy Chủ Dell R730 16x2.5'' 2U - 2 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
3 Máy Chủ Dell R530 8x3.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
4 Máy Chủ Dell R440 8x2.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
5 Máy Chủ Dell R430 8x2.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
6 Máy Chủ Dell R330 8x2.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
7 Máy Chủ Dell R330 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
8 Máy Chủ Dell R230 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
9 Máy Chủ Dell R730 8x3.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
10 Máy Chủ Dell R630 8x2.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
11 Máy Chủ Dell R530 8x3.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 36 tháng Chi tiết
12 Máy Chủ Dell R430 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 24 tháng Chi tiết
13 Máy Chủ Dell R740XD 12x2.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
14 Máy Chủ Dell R740 8x3.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
15 Máy Chủ Dell R640 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
16 Máy Chủ Dell R540 12x3.5'' 2U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
17 Máy Chủ Dell R330 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
18 Máy Chủ Dell R230 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
19 Máy Chủ Dell R440 4x3.5'' 1U - 1 x Nguồn Liên hệ 12 tháng Chi tiết
20 Máy Chủ Dell R720XD 24x2.5'' 2U - 1 x Nguồn 17.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
21 Máy chủ IBM X3550 M4 8x2.5" 1U - 1 x Nguồn 15.000.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
22 Máy chủ IBM X3650 M4 16x2.5" 2U - 1 x Nguồn 17.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
23 Máy chủ IBM X3650 M3 16x2.5" 2U - 1 x Nguồn 5.900.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
24 Máy chủ IBM X3550 M3 8x2.5" 1U - 1 x Nguồn 6.000.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
25 Máy chủ HP DL380E G8 25x2.5" 2U - 1 x Nguồn 13.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
26 Máy chủ HP DL380P G8 12x3.5" 2U - 1 x Nguồn 13.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
27 Máy chủ HP DL380 G6 8x2.5" 2U - 1 x Nguồn 5.100.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
28 Máy chủ HP DL360 G6 8x2.5" 1U - 1 x Nguồn 5.200.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
29 Máy Chủ Dell R720 12x3.5'' 2U - 1 x Nguồn 14.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
30 Máy Chủ Dell R610 6x2.5'' 1U - 1 x Nguồn 4.900.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
31 Máy Chủ Dell R710 6x3.5'' 2U - 1 x Nguồn 6.000.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
32 Máy Chủ Dell R510 12x3.5'' 2U - 1 x Nguồn 5.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
33 Máy Chủ Dell R620 8x2.5'' 1U - 1 x Nguồn 12.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Cpu intel server
1 Intel Xeon E5-2698 v4 2.2GHz, 20 Core, 50M Cache 153.384.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Intel Xeon E5-2695 v4 2.1GHz, 18 Core, 45M Cache 115.039.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Intel Xeon E5-2690 v4 2.6GHz, 14 Core, 35M Cache 98.970.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Intel Xeon E5-2683 v4 2.1GHz, 16 Core, 40M Cache 87.648.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz, 14 Core, 35M Cache 82.902.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Intel Xeon E5-2667 v4 3.2GHz, 8 Core, 25M Cache 96.780.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
7 Intel Xeon E5-2660 v4 2.0GHz, 14 Core, 35M Cache 68.952.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
8 Intel Xeon E5-2650 v4 2.2GHz, 12 Core, 30M Cache 53.316.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
9 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4GHz, 6 Core, 20M Cache 73.776.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
10 Intel Xeon E5-2637 v4 3.5GHz, 4 Core, 15M Cache 47.292.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
11 Intel Xeon E5-2623 v4 2.6GHz, 4 Core, 10M Cache 30.312.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
12 Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz, 8 Core, 20M Cache 19.176.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
13 Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz, 8 Core, 20M Cache 14.608.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
14 Intel Xeon E5-2603 v4 1.7GHz, 4 Core, 15M Cache 10.776.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
15 Intel Xeon E3-1280 v6 3.9GHz, 4 Core, 8M Cache 30.128.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
16 Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 4 Core, 8M Cache 13.512.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
17 Intel Xeon E3-1220 v6 3.1GHz, 4 Core, 8M Cache 10.164.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
18 Intel Xeon E5-2620 V4 2.1GHz, 8 Core, 20M Cache 19.176.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
19 Intel Xeon Platinum 8160M Processor 2.1GHz, 24 Core, 33M Cache 416.362.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
20 Intel Xeon Gold 6152 Processor 2.10GHz, 22 Core, 30.25M Cache 197.526.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
21 Intel Xeon Gold 6126 Processor 2.6GHz, 12 Core, 19.25M Cache 96.021.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
22 Intel Xeon Gold 5122 Processor 3.6GHz, 4 Core, 16.5M Cache 65.998.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
23 Intel Xeon Gold 5120 Processor 2.2GHz, 14 Core, 19.25M Cache 84.004.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
24 Intel Xeon Gold 5118 Processor 2.3GHz, 12 Core, 16.5M Cache 68.830.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
25 Intel Xeon Silver 4116 Processor 2.1GHz, 12 Core, 16.5M Cache 44.797.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
26 Intel Xeon Silver 4114 Processor 2.2GHz, 10 Core, 13.75M Cache 31.111.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
27 Intel Xeon Silver 4112 Processor 2.6GHz, 4 Core, 8.25M Cache 25.593.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
28 Intel Xeon Silver 4110 Processor 2.1GHz, 8 Core, 11M Cache 23.596.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
29 Intel Xeon Silver 4108 Processor 1.8GHz, 8 Core, 11M Cache 18.768.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
30 Intel Xeon Bronze 3106 1.7GHz, 8 Core, 11M Cache 13.831.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
31 Intel Xeon E3-1280 v6 3.9GHz, 4 Core, 8M Cache 29.949.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
32 Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 4 Core, 8M Cache 13.431.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
33 Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 4 Core, 8M Cache 9.982.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
Ram Server
1 Ram Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width 33.204.000 đ vnd 24 tháng Chi tiết
2 Ram Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 16.248.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Ram Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM 7.416.000 đ vnd 24 tháng Chi tiết
4 Ram Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM 4.089.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Ram Dell 64GB DDR4 RDIMM 2666MT/s Quad Rank,CK 4Rx4 34.256.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Ram Dell 32GB DDR4 RDIMM 2666MT/s Dual Rank,CK 2Rx4 17.512.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
7 Ram Dell 16GB DDR4 RDIMM 2666MT/s Single Rank,CK 2Rx4 8.990.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
8 Ram Dell 8GB DDR4 RDIMM 2666MT/s Single Rank,CK 1Rx8 5.036.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
9 Ram Dell 16GB DDR4 RDIMM 2400MT/s Single Rank x8 Data Width 2Rx8 8.748.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
Ổ cứng Server
1 Ổ cứng Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5 Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, S4500,1 DWPD,1752 TBW,CK 17.072.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Ổ cứng Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4500,1DWPD,1752 TBW,CK 16.878.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Ổ cứng Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5 Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, S4500, 1 DWPD,876 TBW, CK   10.836.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Ổ cứng Dell 240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,S4600, 3 DWPD,1314 TBW, CK 7.444.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Ổ cứng Dell 240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4600, 3DWPD,1314 TBW, CK 7.444.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Ổ cứng Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4500, 1DWPD,876 TBW, CK 10.524.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
7 Ổ cứng Dell 120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 219 TBW, CK      4.754.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
8 Ổ cứng Dell 120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW, CK     4.677.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
9 Ổ cứng Dell 10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit 15.428.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
10 Ổ cứng Dell 8TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, PI, CusKit 12.196.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
11 Ổ cứng Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive 7.051.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
12 Ổ cứng Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive 5.431.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
13 Ổ cứng Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 11.668.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
14 Ổ cứng Dell 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive 9.453.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
15 Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 6.511.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
16 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 8.109.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
17 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive 4.354.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
18 Ổ cứng Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 5.636.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
19 Ổ cứng Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 6.063.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
20 Ổ cứng Dell 10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit 16.190.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
21 Ổ cứng Dell 10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit 15.428.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
22 Ổ cứng Dell 8TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, PI, CusKit 12.196.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
23 Ổ cứng Dell 8TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit 11.870.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
24 Ổ cứng Dell 6TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CustKit 10.018.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
25 Ổ cứng Dell 6TB 7.2K RPM SATA6 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit 9.139.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
26 Ổ cứng Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, Cus Kit 7.514.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
27 Ổ cứng Dell 4TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive, 13G, CusKit 7.005.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
28 Ổ cứng Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, Cus Kit 12.196.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
29 Ổ cứng Dell 2TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive, 13G, CusKit 5.662.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
30 Ổ cứng Dell 1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, ,3.5in HYB CARR, CusKit 9.043.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
31 Ổ cứng Dell 1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit 8.761.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
32 Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR,CusKit 6.808.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
33 Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive 6.524.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
34 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM SATA 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G 6.654.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
35 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive 5.480.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
36 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive, ,13G, CusKit 4.354.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
37 Ổ cứng Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 7.795.200 đ vnd 12 tháng Chi tiết
38 Ổ cứng Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 6.269.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
39 Ổ cứng Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 5.240.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
40 Ổ cứng Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 4.936.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
41 Ổ cứng Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 5.772.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
42 Ổ cứng Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 5.468.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
43 Ổ cứng Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 4.689.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
44 Ổ cứng Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 4.395.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
45 Ổ cứng Dell 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive 5.914.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
46 Ổ cứng Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive 4.762.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
47 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive 3.992.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
48 Ổ cứng Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive, CusKit 1.995.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
49 Ổ cứng HP 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in 1.950.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
50 Ổ cứng Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 3.5in 650.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Card Raid
1 Thẻ mảng raid DELL PERC H740P RAID Controller Adapter,CK    13.414.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Thẻ mảng raid DELL PERC H730P RAID Controller,2GB NV Cache,CusKit 11.382.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Thẻ mảng raid DELL PERC H730P Integrated RAID Controller,2GB NV Cache,CusKit 10.162.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Thẻ mảng raid DELL PERC H730 Integrated RAID Controller,1GB NV Cache,CusKit 8.130.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
Card mạng
1 Card mạng Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA,Full Height 16.600.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Card mạng Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE CNA Low Profile 16.600.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Card mạng Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter,Full Height,CusKit 20.032.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Card mạng Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit    11.154.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Card mạng Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit      5.222.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Card mạng Dell Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Full Height 3.768.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
7 Card mạng Dell Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Low Profile 2.685.600 đ vnd 12 tháng Chi tiết
8 Card mạng HP Intel 629135-B21, 4 Port, 1Gbps, DL360P G8 1.650.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
9 Card mạng HP Intel NC382T, 2 Port, 1Gbps, Chipset boardcom 500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
10 Card mạng HP Intel NC110T, 1 Port, 1 Gbps, PCI-E 300.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
11 Card mạng HP Intel NC360T, 2 Port, 1 Gbps, PCI-E Server NIC adapter 790.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
12 Card mạng IBM Intel PRO, 4 Port, 1 Gbps, PCI-E, Server adapter 1.300.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Nguồn Server
1 Nguồn Server Dell Single, Hot Plug Power Supply 1100W (1+0) 5.624.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Nguồn Server Dell Single, Hot Plug Power Supply 750W(1+0) 4.462.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Nguồn Server Dell Single, Hot Plug Power Supply 550W (1+0) 3.562.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Nguồn Server Dell Single, Hot-plug Power Supply 495W(1+0) 3.862.800 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Nguồn Server Dell Single, Hot Plug Power Supply 350W(1+0) 5.174.400 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Nguồn Server Dell R720 R620 R520 T620, 1100W chính hãng 1.800.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
7 Nguồn Server Dell R720 R620 R520 T620, 750W 1.600.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
8 Nguồn Server IBM X3550 M2 M3 X3650 M2 M3 X3630 M3, 675W 590.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
9 Nguồn Server IBM X3500M4 X3650M4 X3630M4, X3550M4 - 550W 1.900.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
10 Nguồn Server Dell R610, 502W chính hãng 750.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
11 Nguồn Server HP DL180 G6 DL360 G6 G7 DL380 G6 DL380 G7 DL580 G5, 1200W 1.200.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
12 Nguồn Server Dell R730 R730XD R630 R530 T430 T630, 495W 1.750.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
13 Nguồn Server Dell R730 R730XD R630 R530 T430 T630, 1100W 2.500.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
14 Nguồn Server Dell R730 R730XD R630 R530 T430 T630, 750W 2.100.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
15 Nguồn Server HP DL380 G5 ML350 ML 370 G5, 495W 750.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Tray
1 Khay ổ cứng 2.5 inch IBM X3550, X3650 M3 M4 200.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
2 Khay chuyển HDD SSD SAS 2.5 inch sang 3.5 inch server Dell, HP, IBM 250.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
3 Khay ổ cứng Dell 2.5 inch PE 1950 2950 R610 R710 150.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
4 Khay ổ cứng IBM 2.5 inch X3550 X3650 M5 X3850 220.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
5 Khay ổ cứng Dell 3.5 inch C6100 C6220 220.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Railkit
Switch
1 Cisco SG350 28-Port Gigabit PoE Managed Switch 21.600.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
2 Cisco Catalyst 3560X-24T-S Switch 31.999.999 đ vnd 3 tháng Chi tiết
3 Cisco Catalyst WS 3750G-24T-S 24 Port 1 GB Layer 3 3.900.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
4 Cisco Catalyst C3560G-48PS-S 48 Port 1GB Gigabit Layer 3 8.350.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
5 Cisco Catalyst C3560G-48TS-S Port 1 Gb Gigabit layer 3 7.590.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
6 Switch Dell Powerconnect 2724 1U 24 Port Gigabit Ethernet 2 SFP 1.800.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
7 Cisco catalyst WS-C3750E 24 Port 1GB, Layer 3 5.900.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
8 RackSwitch G8124E 24 Port 10GBE SFP +Chuyển mạch quang 42.000.000 đ vnd 3 tháng Chi tiết
Tủ Rack
1 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 45U-800-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 45U-800-D1000 5.300.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
2 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U- 800 -D1200 Tower - FAMRACK F-Class 42U-800- D1200 5.950.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
3 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 32U-D1200 Tower - FAMRACK F-Class 32U- D1200 4.650.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
4 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 27U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 27U- D1000 3.400.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
5 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 20U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 20U-D1000 2.850.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
6 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 15U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 15U-D1000 2.350.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
7 Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 10U-D700 Tower - FAMRACK F-Class 10U- D700 1.150.000 đ vnd 12 tháng Chi tiết
USP lưu điện
1 UPS Santak Rack Mount C3KR 31.000.000 đ vnd 36 tháng Chi tiết
2 APC-UPS BX1400U-MS, 1400VA, AVR, Universal and IEC Socket 3.852.000 đ vnd 36 tháng Chi tiết
3 UPS Santak True Online C1K LCD (1KVA/0.9KW) 8.800.000 đ vnd 36 tháng Chi tiết
4 Santak true online 2KVA 18.000.000 đ vnd 36 tháng Chi tiết
Card mạng
Dây nguồn

Linh kiện - Server

Thiết bị - Mạng

Liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.
024 66552008
Hỗ trợ trực tuyến