Máy Chủ Miền Bắc

hotline Hotline 0984 131 161 click để xem chi tiết hơn
Hotline 0984 131 161
Save
SP ĐÃ LƯU
0 sản phẩm
Cart
GIỎ HÀNG
0 sản phẩm

Intel Xeon Processor E5 v4 Family ra mắt (p4)

Ngày đăng: 31-01-2019

Intel Xeon E5 - 2600 v4 series CPU, Memory, Financial & Scientific Analysis Benchmarks

Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm với SANDRA 2016 của SiSoftware, Trợ lý báo cáo và chẩn đoán hệ thống. Chúng tôi đã thực hiện năm thử nghiệm hệ thống phụ tích hợp bao gồm một phần bao gồm bộ SANDRA 2016 với một bộ xử lý Intel Xeon E5-2600 v4 series mới của Intel (CPU số học, Đa phương tiện, Băng thông bộ nhớ, Bộ nhớ cache và Bộ nhớ ). Ngoài các thử nghiệm hệ thống phụ, chúng tôi cũng đã chạy một số điểm chuẩn đa luồng có sẵn trong SANDRA, bao gồm các thử nghiệm Phân tích Tài chính, Mật mã học và Phân tích Khoa học.

Tất cả các điểm số được báo cáo dưới đây được thực hiện với các bộ xử lý chạy ở tần số mặc định (cơ sở 2,3 GHz) với 256GB RAM DDR4-2400.

Processor Arithmetic

Processor Multimedia

Memory Bandwidth

Cache & Memory

Trong các điểm chuẩn Số học và Đa phương tiện của Bộ xử lý, bộ xử lý Xeon E5-2697 v4 kép đã thực hiện đúng với dòng E5-2697 v3 thế hệ trước. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm Băng thông bộ nhớ và Bộ nhớ cache và Bộ nhớ, Xeon E5-2697 v4 cho hiệu năng tốt hơn một chút, với băng thông bộ nhớ tổng hợp nằm trong phạm vi 107 GB/s - 111 GB/s.

Multi-Core Efficiency

Financial Analysis

Cryptography

Scientific Analysis

Tuy nhiên, hệ thống Xeon E5-2697 v4 cung cấp điểm số tốt hơn đáng kể trong thử nghiệm Hiệu suất đa lõi, tuy nhiên, so với hệ thống Xeon E5 v3, đặc biệt là trong Bộ dữ liệu 4x4k và 4x64kB. So với hệ thống Xeon E5-2697 v3, Xeons v4 mới hơn cung cấp hiệu suất tốt hơn tới 30% trong các bài kiểm tra Phân tích Tài chính và Khoa học. Và trong điểm chuẩn Mật mã, hệ thống Xeon E5-2697 v4 mang lại hiệu suất nâng cao xấp xỉ 81%

Chúng tôi cũng có một bộ ba điểm chuẩn bộ nhớ từ AIDA64. Dưới đây là kết quả với hệ thống dựa trên CPU kép Xeon E5-2697 v4 trong bộ nhớ đọc, ghi và sao chép điểm chuẩn ..
AIDA64 Memory Read
AIDA64 Memory Write
AIDA64 Memory Copy
Trong ba thử nghiệm bộ nhớ AIDA64 mà chúng tôi đã chạy, Intel Xeon E5-2600 v4 series được cung cấp từ 116 GB/s đến 139 GB/s và đứng đầu bảng xếp hạng dữ liệu so sánh, nhờ tốc độ DDR4 cao hơn được nền tảng hỗ trợ.

 Nguồn HOTHARDWARE

Liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.
024 66552008
Hỗ trợ trực tuyến